hemsida-logo-kontakt

Psykoterapi KBT

 • Paniksyndrom
 • Social fobi
 • Posttraumatisk Stressyndrom (PTSD)
 • Depression, nedstämdhet
 • Stress- och utmattningssyndrom
 • Sorg- krisreaktioner

Parterapi

 • Par i beteendeterapi, ICBT
 • Relationssvårigheter
 • Kris- och konflikthantering

Handledning & utbildning

 • Handledning med KBT-inriktning
 • Enskild- och grupphandledning

Företag/organisationer

 • Personalstöd
 • Krishantering
 • Personlig vägledning
 • Coaching
 • Chefshandledning
 • Personalgrupps-handledning
 • Teamutveckling
 • Konflikthantering
 • Arbetsmiljö-kartläggningar
 • Faktaundersökningarkränkande särbehandling